Liên hệ

Dịch vụ, chế phẩm và thiết bị khử khuẩn

Văn phòng: Số 40 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

E-mail: tra.vntm@gmail.com

Điện thoại: (024) 3913 3399 – 0949.244.984